Share this blog :

ข้อมูลที่ผู้สมัครให้:

Into the Wild สร้างจากชีวิตจริงของ คริสโตเฟอร์ แม็คแคนเดลเลส (Christopher McCandless) หนุ่มวัย 20 ต้นๆ ที่เพิ่งเรียนจบจากมหาวิทยาลัยเอมอรี่ แล้วตัดสินใจไปใช้ชีวิตอยู่ในป่าเขาลำเนาไพร ใจกลางธรรมชาติแถบอลาสก้า และระหว่างทางเขาก็ได้เจอผู้คนมากมายที่แบ่งปันเรื่องราว ประสบการณ์ ชีวิต และแง่คิดให้กับเขา หนังจะตัดสลับเล่าเรื่องตอนเขาเข้าไปอยู่ป่าแล้ว ก่อนจะตัดกลับมาเล่าถึงที่มาที่ไป ว่าเหตุผลกลใดคริสจึงตัดสินใจทำเช่นนั้น